Бюджет участия в Каменском: сохранение ансамбля бандуристов

logo

Мы продолжаем вас знакомить с проектами, которые могут быть воплощен в жизнь за средства общественного бюджета (бюджета участия). Один из них — материальная поддержка ансамбля бандуристов «Чарівна пісня».

Стоимость реализации проекта оценена в 199 300 грн.«Впродовж 35 років на базі дитячої музичної школи №3, яка знаходиться в Південному районі міста (Соцмісто), існує ансамбль бандуристів «Чарівна пісня», склад якого становить 30 учасників. Щорічно ансамбль бандуристів приймає активну участь у міських заходах (безкоштовно надає музичний супровід), конкурсах, пропагує бандурне мистецтво як в місті, так і в області.Стрімкі зміни, що відбуваються в сучасному світі, торкаються всіх сфер людського існування: економіки, культури, освіти і виховання. Тому з кожним роком існує загроза втрати спадщини далекого минулого нашого українського народу, зокрема історичних дум і пісень, які співають під акомпанемент бандури.У зв’язку з тим, що бандурне мистецтво є унікальним явищем не тільки української культури, а й надбанням світової музичної культури, а також те, що музичне виконавство володіє ознаками і властивостями, що характеризують його як відносно самостійне явище музичної культури, дуже цінним і необхідним є відродження українського народного інструмента (бандури).Ураховуючи провідне місце серед українських народних інструментів, який посіла бандура у системі музичної освіти, професійного та аматорського виконавства, а також те, що на сучасному етапі, в умовах незалежної України, кобзарське мистецтво набуває важливого значення в духовному відродженні держави, історично сформувавшись як сфера музично-виконавської діяльності, відіграючи домінуючу роль у реальному функціонуванні українського музичного мистецтва, виникла нагальна потреба у збереженні та відродженні українського народного інструмента (бандури) в місті.Народний одяг українців – яскраве й самобутнє культурне явище, що несе в собі національну символіку та найвиразніший знак національної культури. Статусу національного символу український одяг набув у ХVІІ-ХІХ ст.., бо у побутовій свідомості він ототожнювався із символічною постаттю козака, який здобував волю для України. Народний одяг був одним з найважливіших каналів передачі від покоління до покоління етнокультурної інформації, передусім за допомогою системи традицій.На даний час ансамблю бандуристів «Чарівна пісня» бракує достатньої кількості музичних інструментів (бандура) та сценічних чоловічих національних костюмів.Зазначене вище і створило основну проблему, яку необхідно вирішити шляхом розроблення та реалізації представленого проекту «Збережемо національну культурну спадщину України – бандурне мистецтво!»Проект буде реалізовано за рахунок придбання музичних інструментів (бандура) у кількості 3 од.. та національних чоловічих костюмів у кількості 10 од. для ансамблю бандуристів «Чарівна пісня», який функціонує на базі комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа №3», що дасть змогу забезпечити збереження та популяризацію національної культурної спадщини Украіни за допомогою народного інструменту – бандури.», — говорится в описании проекта.Напомним, сейчас идеи каменчан находятся на рассмотрении. Голосование за них должно начаться 6 мая.

Количество просмотров: 3